Δεύτερη επίσκεψη της Δήμαρχου Φαιστού στο Υπουργείο Τουρισμού και στον Ε.Ο.Τ. στο πλαίσιο συνεργασίας με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Εξωτερικού πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν. Τα τελευταία δύο χρόνια χτίζονται ανελλιπώς και αναπτύσσονται νέοι πυλώνες στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Δημοτικής Εξωστρέφειας και Ανταγωνιστικότητας οι οποίες, με τη σειρά τους, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Φαιστού. Άλλωστε αυτό δείχνουν και τα νούμερα προσέλευσης νέων επισκεπτών όπου τα τελευταία δύο χρόνια δείχνουν αύξηση πάνω από το 20%.

Ο δήμος Φαιστού έχει ισχυροποιήσει την επωνυμία σαν τόπος προέλευσης παγκοσμίως. Να αναφέρουμε ότι έχει ναυλωθεί charter από Tel Aviv μόνο για να έρθουν στο Matala Beach Festival 2013 που διαρκεί από τις 21 έως 24 Ιουνίου και βάση μελέτης αναμένονται φέτος πάνω από 60.000 επισκέπτες μέσα στο τετραήμερο. Να αναφέρουμε ότι το παράδειγμα του branding Matala στο Δήμο διδάσκεται πια ως καλή πρακτική στα Πανεπιστήμια της Χώρας μας.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης στοχεύει ειδικά στην ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου, των κωμοπόλεων και στις ορεινές περιοχές οι οποίες ενδείκνυνται για την αξιοποίηση των Ειδικών ή Εναλλακτικών ή Θεματικών Μορφών Τουρισμού.

Νέες επενδύσεις μέσο ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τεκμηριωμένες προτάσεις στην ανάπτυξη των παραδοσιακών δομών αλλά και στροφή στις νέες τεχνολογίες, διεθνείς άξονες προβολής μέσο εκδηλώσεων παγκόσμιας εμβέλειας, συμμετοχή σε εκθέσεις μέσο της Περιφέρειας, γενική λεπτομερή καταγραφή της υπάρχουσας εικόνας του Δήμου Φαιστού σε όλα τα επίπεδα αλλά και πλήθος συναντήσεων της Δημάρχου Φαιστού με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς όπου διεκδικούνται δυναμικά νέα κονδύλια αλλά και επικουρία στην προώθηση του Τουριστικού προϊόντος. Με μεθοδευμένες ενέργειες γίνονται τεράστια βήματα στο να αναγνωρίζονται τα τοπωνύμια των διαφόρων περιοχών του.

Όλα τα παραπάνω δεν έχουν σχεδιαστεί ερασιτεχνικά ούτε «εική και ως έτυχεν».  Αντίθετα, είναι προϊόντα εμπεριστατωμένης μελέτης η οποία χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της Επιστήμης των Εκτιμήσεων, που καταλήγουν σε μοντέλα Αξιοποίησης του Τουριστικού προϊόντος του Δήμου Φαιστού. Μέσα σε διάστημα δύο ετών ανακτάτε χαμένο έδαφος ετών πίσω. Το τουριστικό προϊόν είναι αλληλένδετο με τον πρωτογενή τομέα, φυσικά τον τριτογενή και όχι μόνο. Με σοβαρότητα και σύνεση κάθε βήμα, κάθε έργο προσφέρει ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία. Χωρίς να το συνειδητοποιούμε άμεσα στον πραγματικό χρόνο δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Kυρίαρχη θέση κατέχει το branding (ονομασία προέλευση) της περιοχής. Πράξεις που υλοποιούνται με όλα τα μέσα που διαθέτει το Τουριστικό Μάρκετινγκ, τόσο τα κλασικά όσο και σύγχρονα με την αξιοποίηση του social media marketing, των εφαρμογών της κοινωνικής δικτύωσης και τις πρακτικές word of the mouth (από στόμα σε στόμα) που αναφύονται στο Facebook και στα Twitter.

Συνοπτικά ο Τουρισμός εμφανίζει σημαντικά χαρακτηριστικά συνεισφοράς στην οικονομία του δήμου φέρνοντας άμεσα έσοδα και ρευστότητα στην περιοχή, διατηρώντας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, άφιξη αλλοδαπών τουριστών, άφιξη υπηρεσιών καταλυμάτων και χώρων εστίασης, κατασκευές και μεταποίηση, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, αγροτικά προϊόντα προέλευσης περιοχής, οδικές μεταφορές και άλλα.

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η ιστορική αναγκαιότητα της Τουριστικής Προβολής της δήμου Φαιστού διαμέσου του πολύ σωστά σχεδιασμένου και άριστα μελετημένου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής το οποίο κατάρτισε η Δημοτική Αρχή. Ένα σχέδιο το οποίο υλοποιείται βάσει προδιαγραφών και χρονοδιαγράμματος με το minimum των δαπανών σε σχέση με το μεγάλο, διαρκώς ανατροφοδοτούμενο και ανελισσόμενο  πολλαπλασιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα που θα επιφέρει στην κοινωνία (value for money).

Η Δήμαρχος Φαιστού μετά τη δεύτερη επίσκεψη μέσα στο 2013, στο Υπουργείο Τουρισμού με τη νέα συνάντηση με το Γ.Γ. κο Τάσο Λιάσκο και μετέπειτα στα γραφεία του ΕΟΤ, δήλωσε:

«16 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν την χώρα μας φέτος, η εγχώρια αγροτική παραγωγή μπορεί να στηρίξει τον τουρισμό και ο τουρισμός την αγροτική παραγωγή. Έργα υποδομής στην βιομηχανία του τουρισμού θα μπορούσαν δε να αναδειχθούν στον βασικό μοχλό, της οικονομικής ανάπτυξης όλης της περιοχής.

Το χαρτοφυλάκιο του δήμου μας έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία 2 χρόνια με δράσεις, μελέτες και έργα σε σύνολο πάνω από 30.000.000 ευρώ, με μεθοδικό τρόπο, με την αίσθηση της συνέχειας για τους δημότες και όχι πυροτεχνήματα.

Στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, όμως έχουμε την διάθεση και το όραμα για τούτο εδώ τον τόπο που του αξίζουν πολύ περισσότερα από όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε περάσει το δήμο σε ένα άλλο επίπεδο, το έργο είναι ενεργό και συνεχιζόμενο, είμαστε περήφανοι και να είστε σίγουροι ότι τα καλύτερα έρχονται. Η τουριστική μας ανάπτυξη κινείται πια σε διαφορετική ταχύτητα»